Jméno:
Heslo:

Třída C - Hříbátka

Doprava- Silnice není hřiště !!!!!!!

Doprava- Silnice není hřiště !!!!!!!

“Doprava”


– dopravní výchova – dopravní prostředky na silnicích, signalizace, dopravní značky, osobní auta, nákladní auta, trolejbusy, autobusy, tramvaje, kola a chodci; předpisy pro chodce, pro cyklisty; bezpečnosti; sociální orientace – policista a doprava.Vzdělávací cíle :

Osvojení si věku přiměřených dovedností
Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
Vytváření základů pro práci s informacemi
Vytvoření základu estetického vztahu ke světu a kultuře
Seznámit s pravidly silničního provozu – BEZPEČNOST
Rozvoj schopnosti žít ve společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí osvojení poznatků a dovedností chránící před nebezpečnými vlivy prostředí

Realizace :

Doprava
Práce s obrazovým materiálem – pojmy
Porovnat rozdíly – silnice, koleje, vzduch, voda
Praktická dovednost a procvičení paměti –dopravní pexeso- kolektivní práce

Doprava – dopravní prostředky
Cvičení mluvidel, sluchové hry, artikulační cvičení, dechové cvičení.
Řízený rozhovor –dopravní prostředky – význam, prospěšnost
Pracovní list – omalovánky – uvolňovací cviky
Sledovat gramatickou správnost při použití slovních spojení

" Jedeme vláčkem po Kladně

Výlet vlakem - malba
Malba temperovými barvami dle představivosti dětí
Využití celé plochy papíru
Práce s barvou – zásady- pozadí


Autopark – prostorová orientace
Opakování pojmů, přiřazovat, porovnávat, určit počet
Vyhledat společné znaky, vytváření skupin - manipulace
Kvantifikátory
(log. pojem označující rozsah platnosti nějakého tvrzení )
Procvičit znalost termínů – nahoře x dole,mezi,vedle…….

Rastry – formát A4
Kreslit jednoduché tvary na předem určené místo , užití termínů
nahoře, dole, vlevo, vpravo, uprostřed v kombinaci (např.:
nahoře vpravo , uprostřed dole …......)

Literatura –básničky s dopravní tematikou
Vyslechnutí čtených veršů
Výběr básně – a následné procvičení
Sledujeme artikulaci a výslovnost
Prohlížení encyklopedií s dopravní tematikou – práce na počítači

KOMPETENCE
Hodnotíme své osobní pokroky a oceňujeme výkony druhých

Uvědomovat si co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout
Bránit se projevům násilí jiného dítěte,ubližování a ponižování

Pexeso
Tentokrát s obrázky dopravních prostředků. .
Pravidla Pexesa
Cíl hry: Najít co nejvyšší počet obrázkových dvojic.
Průběh hry: Karty se promíchají a rozdají na stůl do čtverce 8×8 rubovou stranou navrch. Hráč, který začíná, otočí libovolné dvě karty lícem navrch. Jestli-že jsou karty shodné, získává bod a může pokračovat ve hře otočením další dvojice karet. Jestli-že jsou karty rozdílné, otočí je rubem navrch a ve hře pokračuje další hráč. Pokaždé, když někdo odhalí dvojici shodných karet, otáčí ihned další dvojici karet. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou odhaleny všechny dvojice.
Alternativní pravidla: Nalezené dvojice hráč ze čtverce odebere a položí k sobě na hromádku. Ostatní karty zůstávají ležet na svých původních místech. Někdy se poslední dvojice karet nepočítá žádnému hráči.

AKTUALITY

Divadélko ve školce aj. akce

21.9.2017
"Co medvědi nevědí"

27.9.
"Domek plný pohádek"

16.10.2017
"Povídejme si, děti"
muzikál v kině Hutník

8.11.2017
"Ptačí svatba"
- hudební pořad
paní Lídy Helligerové
z country skupiny Schovanky

14.11.2017
"Kouzelné představení 2"
Kellnerovi

7.12.2017
"Jak se v pekle kují pikle"

12.12.2017
"Hej, hej koleda"

7.2.2018
"Cirkus na kolečkách"

13.3.2018
"Doprava a ekologie"
velké modely aut

21.3.2018
"Šikulka"
- pásmo 3 pohádek

3.4.2018
"Na tom našem dvoře"

11.5.2018
" Pohádky kolem křižovatky"

16.5.2018
"Hudba kolem nás"

20.6.2018
"Šel zahradník do zahrady"

Prázdniny

Provoz naší MŠ
o hlavních prázdninách
bude zajišťovat
odloučené pracoviště
nám.Fr.Rosenbauma 622 - Nová školka

od 16.7. - 27.7.2018

Podrobný rozpis
zastupujících školek
najdete v sekci
Školní rok 2017/18


Zápisy:

Zápisy do kladenských
základních škol
se budou konat:

v pátek 20.4.2018
od 14:00 - 18:00
a
v sobotu 21.4.2018
od 9:00 - 12:00
_____________________

Zápisy do mateřských škol
zřizovaných městem Kladnem
proběhnou ve dnech:

ve čtvrtek 10.5.2018
od 7:00 - 18:00
a
v pátek 11.5.2018
od 7:00 - 17:00

HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign