Jméno:
Heslo:

Sovičky

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky

Hejkal hejká,leká děti            

strašný jekot lesem letí.

Po půlnoci strašidla

vaří lesní povidla.

A kdo tomu nevěří,

tomu zbaští večeři.


I. DÍTĚ A JEHO TĚLO
* osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
* osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů

II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
* rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
* vytváření základů pro práci s informacemi
* rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

III. DÍTĚ A TEN DRUHÝ
* ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV. DÍTĚ A SPOLEČNOST
* vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

V. DÍTĚ A SVĚT
* osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
* vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
* osvojení poznatků a dovedností chránící před nebezpečnými vlivy prostředí

REALIZACE

„Od pondělka do pátku“ - zpěv
 Zpívat s rytmickým doprovodem na bubínek a ozvučná dřívka,využití loutek
2.Střídat skupinový a sólový zpěv s doprovodem na rytmické nástroje
3.Zpěv s ostinátním melodickým doprovodem učitelky – předehra , mezihra a dohra,
Optinátní opakování současně znějících motivů odlišných délek, vytvářející polorytmickou strukturu nebo aditivní princip – postupné prodlužování nebo zkracování frází, měnící rytmický a melodický obsah.

Poslech pohádky
Výběr pohádky podle přání dětí (veselá,smutná ….)
Následné vyprávění podle obrázků
2.Následné volné vyprávění – popletené obrázky – chronologicky seředit
3.Hledat poučení , tvořit gramaticky správně podmiňující způsob v otázce a
odpovědět – co bys dělal – kdyby ; co by se stalo – kdyby ….


Veršované pohádky – Fr.Hrubína
malé školkové loutkové divadlo
2.Poslech pohádky s následnou jednoduchou kresbou
3.Poslech pohádky s následnou jednoduchou kresbou a vystřižením postavy
 
 
Cesty do pohádky
Sledovat předem danou cestu od začátku do konce – přímý směr
2. Sledovat předem danou složitější cestu od začátku do konce – kličky , zatáčky...
3.Sledovat předem dané cesty , najít začátek a konec – krátká a dlouhá
Pracovní listy

Hejkal - přednes
Skupinový přednes básně s pomocí p.učitelky
2.Přednes veršú s důrazem na tempo a správnou výslovnost
3.Přednes veršů , hovořit o obsahu a významu jednotlivých slov – jednoduchý
rozbor
 
 

Pobyt venku a zájmové činnosti :
2.,3 Pozorovat změny počasí , vyjádřit aktuální stav – sněží , mrzne , taje
2.,3 Vyhledat místo kde lidé pečují o ptáčky v zimě - pozorování
2.,3 Přednes pohádkových veršů
2. Poslech básničky -Hejkal
3. Vymyslet jednoduchý příběh o hejkalovi
2. Hledej vysoké a nízké stromy v okolí
3. Urči vzdálenost pozorovaných objektů – daleko , blízko
2.,3 Pohyb v prostoru , procvičit v pohybové hře :
“Hledejte se – Najděte se“ -(soutěž dvojic)
2.Hledej krátkou a dlouhou cestu k cíli
3.Popis cesty – odhadnout , zda je krátká , nebo dlouhá
2, 3.Krátké honičky ve vymezeném prostoru
2, 3.Běh k cíli , při startu reagovat na zvukový signál
2.,3 Pozorovat stromy , tvary větví bez listí
2.,3 Úklid a pomocí přírodnin vyzdobit malý prostor
2.,3 Krmit a pozorovat ptáčky v našem krmítku
2.,3 Rytmická hra – využití přírodnin
2.,3 Zpěv písní pomocí zvukomalebných slabik – haf,haf – pejsek...

poznámka: 

   2- 4-5 leté děti
   3- 5-7 leté děti

AKTUALITY

Divadélko ve školce aj. akce

1.10.2018
"Červená Karkulka" - pohádka
/ Divadélko Koloběžka /

29.11.2018
"Když v pekle sněžilo"
/ školkový výlet do zámku v Libochovicích/

6.12.2018
"Trampoty čerta Huberta"
/ Divadélko Koloběžka /

31.1.2019
"Pohádka z kuchařské čepice"
/ Divadélko Koloběžka /

26.3.2019
" O zamčeném štěstí "
/ Divadélko Koloběžka /

30.4.2019
" Já písnička"
výchovný koncert

25.6.2019
" Hurá na prázdniny "
/ Divadélko Koloběžka /

Prázdniny

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29.10.2018 - 30.10.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
22.12.2018 - 2.1.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
1.2.2019

JARNÍ PRÁZDNINY
4.3.2019 - 10.3.2019

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY -
18.4.- 22.4.2019

HLAVNÍ PRÁZDNINY
29.6.- 1.9.2019

Zápisy

Zápisy do ZŠ

pátek 12.4.2019
14,00-18,00 hod

sobota 13.4.2019
9,00-12,00 hod


Zápisy do MŠ

čtvrtek 9.5.2019
7,00 - 18,00 hod

pátek - 10.5.2019
7,00-17,00 hod
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign