logotyp

Včeličky

JARO UŽ JE TU!

JARO UŽ JE TU!
Jak to bylo
slepičko? 

(Projekt) Hlavním cílem projektu

     Prožitkovým učením vnímat, jak to ve skutečnosti vypadá,
     když se líhnou kuřátka. Porozumět jak vypadá vývojový cyklus

 

Vedlejší cíle

     - Získávat citlivý vztah k přírodě i k sobě

     - Vnímat život v přírodě

     - Rozvoj sociální citlivosti a tolerance

     - Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, kulturních a           

        přírodních krás

 

 

Realizace projektu

 

,,Pondělí – Jak to bylo slepičko?“

- Seznámení se s projektem

- Poučení o bezpečnosti – na líheň nesaháme

- Pohádka – Jak to bylo slepičko à její rozbor

                                                         à ukázka obrázků z knihy

 

 

,,Úterý – zvířátka z farmy“

Básnička – Kuřátko

                    Copak se to stalo?

                    Pročpak vejce popraskalo?

                    A co bude zakrátko?

                    Vyskočí z něj kuřátko.

 

Rozumové schopnosti – Vysvětlení pojmu ,,užitková“
                                           zvířata. Kdo mezi ně patří? Práce s

                                           knihami a  obrazovým materiálem.

                                           Jak se jmenují mláďata od zvířat.
                                   Př: Kráva x telátko

                                         slepice x kuřátko….atd…

 

Přirovnání – charakteristika zvířat

1) Mlaská u jídla jako prasátko
2) Je zmoklá jako slepice
3) Drápe jako kočka
4) Je silný jako kůň

 

,,Středa  – Když jsem já sloužil“

 Píseň - když jsem já sloužil

                        - zpěv za pomoci kláves

                        - doprovod Orffových nástrojů

 

Dramatizace písničky – napodobujeme zvířata z písně

 

,,Čtvrtek – Hádej, kdo jsem“

Zvířecí hádanky – viz. Příloha

Opakování tématu

 

,,Pátek – Tvořeníčko, tvoření“

Společné tvoření  - papírová kuřátka

 

-Pozorování vylíhnutých kuřátek a

   opatrné zacházení s nimi 

 

Jaro už je tu

Jaro už je tu

Doprava a dopravní prostředky

Cíle

Znalost dopravních prostředků

Počítání kol

Pravidla provozu

Opakování barev

Pojmy menší, větší

Rytmus

Zpěv

Pohybové hry k tématu

Doprava

Říkáme si jaké druhy dopravy známe. Jak musíme dbát na bezpečný pohyb v okolí silnice. Co musíme udělat, když chceme přejít silnici.

Základní rozpoznání dopravních značek.

Jaké barvy máme na semaforu a kdy můžeme bezpečně přejít přes silnici.

Dopravní prostředky

Jaké dopravní prostředky známe. Jaký je rozdíl mezi dopravními prostředky?

Které dopravní prostředky jsou velké a které malé. Mají všechny dopravní prostředky kola? Mají všechny dopravní prostředky stejný počet kol?

Výtvarná výchova

Pomocí prstových barev vytváříme semafor.

Děti si vymalují semafor a poté v správném pořadí obtisknou svou dlaň ve správné barvě.

Pracovní list

Musíme k velikosti auta přiřadit správnou velikost kol. Děti se učí rozpoznat velké, malé, větší, menší, největší, nejmenší.

Hra stínů- děti vidí obrázek dopravního prostředku a musí k němu přiřadit správnou siluetu.

Hudební výchova

Učíte se píseň Auto už je tu. 

Píseň zpíváme s klavírním doprovodem.

Tů, tů tů - auto už je tu
pojeď mámo, pojeď s náma
auto už je za horama
tů tů tů, auto už je tu.

Tematická procházka

Jdeme se podívat po okolí a určujeme dopravní prostředky, které cestou potkáme. Vyrazíte na nádraží, kde pozorujeme vlaky a povídáme si o vlakové dopravě.

BOZP: Pravidla pohybu u silnice a na přechodu pro chodce.

 

AKTUALITY

Akce v MŠ
21.9.2023 -
Divadlo Šapitó - " Pásmo pohádek kejklíře Jana "

17.10.2023
"Do světa - Trable s příšerou" - vzdělávací program

21.10.2023 do 9:00
Dlabání dýní v MŠ Rosenbauma 622 - všechny 3 naše školky

31.10.2023
Lampiónový průvod - vyhlášení soutěže o nej dýni .

09.11.2023
Divadélko Ondřej " O rytíři a ošklivé dámě aneb jak se stala krásnou" - pohádka

14.12.2023
Vánoční koncert ve školce

22.1.2024 v 16:30
Přednáška s p. učitelkami ze ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků.
Pro všechny 3 MŠ - místo akce : MŠ RosenbaumaPrázdniny pro školní rok
2023/2024

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2023

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2023 - 2.1.2024

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
02.02.2024

* JARNÍ
PRÁZDNINY
26.02. - 03.03.2024

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
28.03.2024

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
29.06. - 01.09.2024

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 702 018 890
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky), 601 375 951 ( včeličky),
720 820 483 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: reditelka.ms@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
Šablony OP JAK pro MŠ Dubí a Dříň
Za podpory města Kladno


HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign