Jméno:
Heslo:

Programová nabídka Dubí

Léto, cos nám přineslo?!
(podrobnější obsah)

 
 
Objasnit význam MDD, oslava, závodivé hry a soutěže, pochopit, že na světě žijí děti různých národností a všechny slaví svátek – pojem „mezinárodní“
 
Znaky léta, rozdíl mezi jarem a létem, samostatné a smysluplné vyjádření myšlenky, zapamatovat básně a písně (zachovat ráz a rytmus písně)
 
Prostorové vztahy – pojmy vlevo, vpravo, před, za, nad…
 
Turistika – překonávání přírodních překážek, míčové hry – hod horním obloukem, zachytit míč po odrazu ze země
 
Práce s přírodním materiálem – stavby z písku, práce s papírem – vytrhávání podle obrysu, vystřihovat obrazce a sestavovat je podle fantazie
 
Vodní živočichové, hmyz, rozlišit rybník, potok, řeku, moře, zvířata z jiných krajů a jejich způsob života v přirozeném prostředí a v ZOO

Vyprávět o činnostech v létě, o prázdninách, různém způsobu trávení volného času, napomoci k poznání jiných krajů, malbou vystihnout své představy
 
Celkové shrnutí a rozloučení s předškoláky
Jaké plníme cíle:

1. Dítě a jeho tělo
a) Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
b) Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

2. Dítě a jeho psychika
A) Jazyk a řeč
a) Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
b) Poznávat a vymýšlet jednoduchá homonyma, synonyma a antonyma
c) Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní (rozlišování a znalost
    některých tvarů, písmen a číslic), sledovat očima zleva doprava
d) Aktivně používat nová slova a ptát se na slova, kterým nerozumí

B) Pozorovací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, 
   představivost a fantazie
a) Rozvíjet tvořivost myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření
b) Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
c) Přemýšlet a své myšlenky vyjádřit

C) Sebepojetí, city a vůle
a) Zachytit a vyjádřit své myšlenky různými formami
b) Zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je (dokázat i odmítnout v situacích,
     které to vyžadují), ale také porozumět tomu, že nikdo nemá právo uspokojovat 
     své potřeby na úkor druhých
c) Těšit se ze společných činností a zážitků

3. Dítě a ten druhý
a) Oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví, vnímat, co si druhý přeje, 
    či potřebuje
b) Účelně komunikovat, naslouchat, vyjednávat s ostatními, společně řešit
     problémy a úkoly

4. Dítě a společnost
a) Vytvářet základy estetického vztahu k přírodě, kultuře a umění
b) Spolupodílet se na přípravě společných zábav a slavností

5. Dítě a svět
a) Diskutovat nad problémy, kladení otázek a hledání odpovědí
___________________________________________________

AKTUALITY

Divadélko ve školce aj. akce

1.10.2018
"Červená Karkulka" - pohádka

29.11.2018
"Když v pekle sněžilo"
(školkový výlet do zámku
v Libochovicích)

6.12.2018
"Trampoty čerta Huberta"

31.1.2019
"Pohádka z kuchařské čepice"

26.3.2019
"O zamčeném štěstí"

30.4.2019
"Já písnička"
výchovný koncert

22.5.2019
"Námořnická pohádka"

25.6.2019
"Hurá na prázdniny"

Prázdniny

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29.10.2018 - 30.10.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
22.12.2018 - 2.1.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
1.2.2019

JARNÍ PRÁZDNINY
4.3.2019 - 10.3.2019

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY -
18.4.- 22.4.2019

HLAVNÍ PRÁZDNINY
29.6.- 1.9.2019

Zápisy

Zápisy do ZŠ

pátek 12.4.2019
14,00 - 18,00 hod

sobota 13.4.2019
9,00 - 12,00 hod


Zápisy do MŠ

čtvrtek 9.5.2019
7,00 - 18,00 hod

pátek 10.5.2019
7,00 - 17,00 hod
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign