logotyp

Realizace - ukázka

Zimní sporty

Hlavní cíle:
 

Pohybovat se běžným způsobem v různém prostředí (pohybovat se na sněhu a ledu - pokud napadne)

Přímé pozorování přírodních jevů a správné pojmenovávání
Seznamovat se s vlivy počasí na přírodu a člověka

Učit se znát základní pojmy užívané ve spojení s pohybem a sportem

Soustředěně vyslechnout čtené i vyprávěné pohádky a příběhy

Dát dítěti dostatek příležitostí k samostatnému řečovému projevu

Získávat povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví
a bezpečnosti, a o tom, kde v případě potřeby nalézt či jinak přivolat pomoc
a o předcházení nemoci
Získávat elementární povědomí o existenci různých zemí a národů

 

Realizace venku i v MŠ:
 - Vycházky do lesa i okolí, po cestě i v terénu
    (zdolávání přírodních překážek)
  
 - Házení šiškami, sněhovými koulemi na určený cíl (hod horním obloukem)

Motivované cvičení, cvičení s míčky, cvičení s písničkami, překážková dráha aj.

„Padá sníh, pojedeme na saních" – rozhovor v komunitním kruhu s motivací 

 - p
ráce s obrázky (zimní sporty)
 - p
racovní listy k tématu (cviky ruky – bruslení)

Pozor na sněhu! - rozhovor nad obrázky(ochrana zdraví)

„Hádanky“ – Co je to?
(popis činnosti nebo sportovního vybavení a počáteční písmeno, obrázek)


Olympijské hry" - sledování ukázek sportů, rozhovory


„Honili se dva Mrazíci“ – pohybová hra – honička s pravidly

„Jak přízemní mrazík Ferda udělal moc tenký led“
 
- příběh z knihy od Zbyňka Malinského
 - 
poslech čteného textu, práce s textem

„Říkanky celé bílé“ od Josefa Křešničky
– poslech básniček: „Sáňky“, „Splašila se jedna lyže“, „Klouzanice"
Opakování písniček se zimní tématikou

Kresby, malby, omalovánky, modelování, stříhání, lepení, pracovní listy k tématu

 ____________________________________________________________________________

AKTUALITY

Akce v MŠ

* 27.9. 2022
Zvířátka v MŠ - povídání o zvířátkách, kontakt s nimi

* 03.10.2022
Fotograf
v MŠ Rosenbauma + MŠ Dříň
- Kalendář 2023 - 3xportrét

* 10.10.2022
Městská policie Kladno - výchovný program

* 25.10.2022
Divadélko Ondřej - " Líný Honza" - interaktivní pohádka

* 31.10. 2022
Lampiónový průvod - organizuje naše MŠ

* 4.11 Divadlo KOLEM - "Hledá se kamarád"
- pohádkové představení

* 14.11.2022
Dobře naladěné divadlo - " Jak si Cizopaska s Bacilkou ani neškrtly" - výchovná hraná pohádka

*13.12.2022 v 16:30 - Vánoční setkání v MŠ Rosenbauma

* 15.12.2022
"Vánoční koncert" - poslech a zpěv vánočních melodií

*3.1.2023 - přesunuto z14.11.2022
Dobře naladěné divadlo - " Jak si Cizopaska s Bacilkou ani neškrtly" - výchovná hraná pohádka


* 20.1.2023
Divadlo A Šmytec - "Birlibán" - loutková pohádka s písničkami

* 16.02.2023
Divadlo Šapito - "zelený mužíček, aneb jak se dostal na semafor" - akrobatické představení

* 17.3.2023
Divadlo zf - " O perníkové chaloupce" - loutkové divadlo s písničkami

* 7.4. - 10.4.2023
Velikonoční stezka lesem - organizuje naše MŠ

* 18.4.2023
Divadélko Ondřej - "Tchoř králem" - interaktivní pohádka o zvířátkách, jak si volí krále...

* 21.5. - 26.5.2023
Slapy - školka v přírodě


Prázdniny pro školní rok
2022/2023

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2022

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2022 - 1.1.2023

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
03.02.2023

* JARNÍ
PRÁZDNINY
20.02. - 26.02.2023

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
06.04.2023

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
01.07. - 03.09.2023

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 606 079 954
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky, včeličky), 724 805 488 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: ms.rosenbauma@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign