logotyp

Náš zřizovatel je Statutární město Kladno

Foto - Radnice Kladno

Náš zřizovatel je
Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44
272 01 Kladno

Mateřská škola Kladno, Vrapická 474 je právním subjektem

sloučených tří mateřských škol Kladna - Dubí:

pracoviště Mateřská škola Kladno, Vrapická 474 - MŠ Dubí
odloučené pracoviště
Mateřská škola Kladno, V. Maršnera 63 - MŠ Dříň
odloučené pracoviště
Mateřská škola Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622Mateřskou školu Kladno, Vrapická 474 (dříve označovanou jako 8.MŠ) najdete v okrajové části města Kladna ve čtvrti zvané Dubí.
Sídlí 1.poschodí budovy bývalé radnice na hlavní ulici. V přízemí je pošta a úřadovna magistrátu.
Dostupnost MHD autobus č.604 a 614 zastávka „Úředovna“.
Maximální kapacita této heterogenní třídy je 24 dětí.
Provozní doba je 
od 6,30 - 16,30 hod.
Třída je vybavena poměrně novým nábytkem, jídelna pěkně zrenovovaným, spoustou her, pomůcek, hraček i knížek.
Dvůr je upravený jako školní zahrada (pískoviště, skluzavka, houpačky, trávník, chodníčky).
K pobytu venku hojně využíváme také les, občas i nedaleké hřiště s novými hracími prvky.


Odloučené pracoviště Mateřská škola Kladno, V. Maršnera 63 (9. MŠ)
se nalézá v okrajové části města Kladna - Dubí ve čtvrti nazývané Dříň, a to v části bývalé obecné školy, poblíž zastávky autobusu městské hromadné dopravy č.14.
Kapacita této školky je 21 dětí.
Provozní doba je od 6,30 - 16,30 hod.
Školka je vybavena novým nábytkem i kobercem a množstvím smysluplných a specifických pomůcek a hraček.
Ke hrám venku je využíván dvorek s pískovištěm, hřiště sokolovny i les, který se nalézá v bezprostřední blízkosti školky.


Odloučené pracoviště Mateřská škola Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622, otevřené od školního roku 2011-12, které nahradilo jednotřídní Mateřskou školu Kladno, Vrapická 53 (10. MŠ).
Nová školka je trojtřídní s kapacitou 48 dětí (s počty 20, 18 a 10 dětí ve třídě), s vlastní kuchyní a jídelnou.
má bezbariérový přístup. Jedna herna je v přízemí, další jsou v 1. poschodí, jednak nad kuchyní a jídelnou, a potom jako půdní vestavba.
Provoz prádelny s pračkami a sušičkou zajišťuje péči o prádlo ze všech úseků PS MŠ.
Na školní zahradě zde máme kromě pískoviště řadu herních prvků: altánek, pružinové houpačky, skluzavku, kolotoč, velkou tabuli na malování, dále pak dřevěné lavičky rozmístěné v prostoru zahrady i lavičky a stoly na rozhraní zahrady a dvora, kde je dětské dopravní hřiště. Nově jsme pořídili i dětské stolky se sedátky a slunečníky a houpačku zvanou "Hnízdo". 
Součástí programu her je i „venkovní třída“, která slouží nejen jako sklad hraček a dětských dopravních prostředků, ale pro její prostornost, světlost, maximální otevřenost díky francouzským oknům, ale i možnost vytápění, může mít také další využití např. hry pod střechou, ale na vzduchu, v době deštivého počasí, jako dílna - ateliér, prostor pro realizaci divadelních představení atd. Jsou tu i stolky a židličky. 
Provozní doba je od 6,30 – 16,30 hod.

________________________________________________________________________________

Denní režim MŠ:
Uspořádání dne vychází z  potřeb dětí a rodičů. Děti se zpravidla scházejí v době od 6.30 nebo 6:45 - 8.00 hod a rozcházejí po obědě mezi 12.00 až 12.15 hod, nebo odpoledne od 14.00 do konce stanovené provozní doby, ale po dohodě je možné dobu příchodu či odchodu kdykoli během dne změnit, s výjimkou doby, kdy jsou děti s učitelkou mimo budovu i mimo zahradu.
Denní režim je v každé školce dostatečně pružný a učitelky s dětmi mají prostor nejen pro činnosti skupinové, ale i pro spontánní činnosti, pohybové aktivity, pohyb venku i odpočinek dětí. Je variabilní a tím umožňuje reagovat i na aktuální potřeby dětí. V rámci denního programu jsou stanoveny jen některé pevné vnitřní režimové momenty např. při podávání jídla, odpočinku či pobytu venku. Při odpočinku je brán zřetel na individuální potřeby dětí.


Adaptace dětí v MŠ:
probíhá postupně, v případě nutnosti i s možnou přítomností rodičů - podle individuálních potřeb dětí, a to tak, aby děti měly pocit bezpečí, nebyly stresovány novým prostředím, našly klid, zázemí i soukromí.


Vlastní práce s dětmi:
Učitelka respektuje osobní dispozice dítěte, což znamená, že s dětmi pracujeme převážně individuálně nebo ve skupinách. Děti se mohou volně pohybovat v prostorách jim určených tj. obě herny, umývárna s WC, po dohodě s učitelkou i v dalších částech (šatna, sklad pomůcek). Na zahradu odcházejí pouze v doprovodu pg. pracovnic.

Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinové, individuální a frontální činnosti je ponecháno na dohodě učitelek jednotlivých tříd.

Dětem umožňuje vlastní tempo, dostatek času, podnětné prostředí, orientaci v prostředí, což napomáhá získat samostatnost a nezávislost.
Při vlastní organizaci prosazujeme osobní odpovědnost a vytváření podmínek pro fungování vnitřní motivace, která vychází z osobních a profesionálních kvalit každého pedagoga.


Životospráva:
V oblasti životosprávy a denního režimu pedagogové úzce spolupracují s pracovnicemi školní jídelny a dalšími pracovnicemi školy a rodiči.

Hlavní jsou tyto zásady:

Racionální stravování s dostatkem ovoce, zeleniny a mléčných výrobků (vhodná stavba jídelníčku)

Dodržování hygienických a dalších směrnic pro školní stravování

Kultura stolování, citlivý přístup k dětem, které mají v této oblasti problémy (nenutit je do jídla, ale vést k tomu, aby se postupně s jídly, která neznají seznamovaly, ochutnaly je a začaly jíst - včetně ovoce a zeleniny)

Pitný režim – dostatek tekutin v průběhu celého dne, možnost samoobsluhy


Pobyt venku:
je zařazen každodenně. V rámci možností respektujeme potřebu volného pohybu dětí venku. Pobyt venku je přizpůsoben potřebám dětí s ohledem na počasí a čistotu ovzduší.

Náplň vycházek směřuje převážně k návratu k přírodě. Využíváme různých námětů k poznávání přírody v jednotlivých ročních obdobích, a tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí smyslů, hledat a objevovat taje a krásy přírody, abychom vzbuzovali zájem o přírodu a probouzeli úctu k životu.


Odpočinek dětí:
v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Potřeba spánku není u všech dětí stejná. Děti, které po poslechu pohádky nebo relaxační hudby neusnou, mají po přiměřené době odpočinku možnost volby mezi dalším odpočinkem na lehátku nebo klidnou hrou na lehátku (např. prohlížení knížek apod.) nebo v druhé herně (dle podmínek, okolností a zvážení učitelky).

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Akce v MŠ
21.9.2023 -
Divadlo Šapitó - " Pásmo pohádek kejklíře Jana "

17.10.2023
"Do světa - Trable s příšerou" - vzdělávací program

21.10.2023 do 9:00
Dlabání dýní v MŠ Rosenbauma 622 - všechny 3 naše školky

31.10.2023
Lampiónový průvod - vyhlášení soutěže o nej dýni .

09.11.2023
Divadélko Ondřej " O rytíři a ošklivé dámě aneb jak se stala krásnou" - pohádka

14.12.2023
Vánoční koncert ve školce

22.1.2024 v 16:30
Přednáška s p. učitelkami ze ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků.
Pro všechny 3 MŠ - místo akce : MŠ Rosenbauma

22.01. 2024
Karneval ve školce

19.03. 2024
Malování hrnečků

03.04.2024
Návštěva ZŠ - předškoláci.

14.4. - 19.4.2024
Líhneme kuřátka ve školce

19.5.+20.05.2024
Zápis do ZŠ

22,04,2024
Fotografování ve školce - společná fotografie
MŠ Dříň + MŠ Rosenbauma

23.04.2024
Ukázka výcviku služebních psů
Sokolské hřiště na Dříni.

27.04.2024
Dopolední setkání dětí a rodičů na zahradě MŠ Rosenbauma - natírání plotu, opekání špekáčků, hry na zahradě ......

29.04.2024
Čarodějnická brigáda
MŠ Dříň + rodiče

29.04.2024
Spaní ve školce
MŠ Dříň

09.05.+10.05.2024
Zápis do Mateřské školy
Proběhne v MŠ Rosenbauma 622, Kladno 3 - Dubí
čtvrtek:7:00 - 18:00, pátek: 7:00 - 17:00

19.5.-25.5.2024
Školka v přírodě

13.06.2024
Zahradní bábovková slavnost
MŠ Rosenbauma

Prázdniny pro školní rok
2023/2024

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2023

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2023 - 2.1.2024

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
02.02.2024

* JARNÍ
PRÁZDNINY
26.02. - 03.03.2024

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
28.03.2024

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
29.06. - 01.09.2024

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 702 018 890
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky), 601 375 951 ( včeličky),
720 820 483 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: reditelka.ms@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
Šablony OP JAK pro MŠ Dubí a Dříň
Za podpory města Kladno


HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign