Aktuality

Velikonoce

Velikonoční svátky se slaví na celém světě a jejich původní význam je především církevní.

Velikonoční koledy mají už dlouholetou tradici. Původně koleda označovala píseň, kterou zpívaly děti během velkých křesťanských svátků. Dnes se tento zvyk udržuje spíše na vesnicích, kde s dětmi chodí také dospělí, navštěvují sousedy a za doprovodu veselé velikonoční říkanky koledují.

K Velikonocům patří mnoho dávných zvyků a tradic – pomlázka s mašlemi, koledy, barvení vajíček, řechtačka… Vraťte se k nim a přivítejte letošní jaro vesele a s úsměvem, alespoň doma v rodině.


Zápis dětí

do kladenských
mateřských škol
pro školní rok 2020/2021Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 ze dne 3. 4. 2020 (příloha č.1) doporučujeme pro mateřské školy zřizované Městem následující postup.

Zápisy budou probíhat v měsíci květnu r. 2020, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole (plakát příloha č. 2).

Termíny pro podání přihlášky:

a) podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od středy 6. května do pátku 15. května 2020 do 12:00 hodin.

Přihlášku je možné doručit:
- do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!),
- poštou,
- případně dalšími distančními nástroji.
(možnosti připraví každá škola dle místních podmínek)

b) v krajním případě dle konkrétní situace umožnit osobní předání přihlášky do školy od pondělí 11. května do středy 13. května 2020 od 9:00 do 12 hodin, ve čtvrtek 14. května od 7:00 do 18:00 hodin a v pátek 15. května 2020 od 7:00 do 17:00 hodin (škola připraví potřebné formuláře)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných distančních nástrojů (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Pokud žadatel bude podávat přihlášky na více škol, doporučujeme, aby uvedl pořadí škol, které preferuje.Zápis dětí


do kladenských základních škol
  pro školní rok 2020/2021


 
      Proběhne ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

       Realizován bude, vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujících na šíření koronaviru, dle opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a upřednostňuje se podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce (datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji).
Podání přihlášky bez osobní účasti žadatele je možné v termínu
od 14. do 25. dubna 2020 do 12:00 hodin.
   Žádosti o přijetí, včetně dalších příslušných formulářů naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.
Osobní předání přihlášky do školy bude umožněno dle aktuální situace ve dnech
20. – 23. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin,

v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin,
a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.


Vážení rodiče


Školné a stravné
budeme vybírat

až po znovu otevření mateřských škol.

Poznámka:
Za období, kdy je MŠ uzavřena,
se školné ani stravné neplatí.
Vybereme pouze sníženou část úplaty
za březen 2020 (370 Kč)
a dlužnou částku za stravu
a zároveň na nadcházející období.


Přesný termín bude oznámen.

v Nové MŠ Dubí - v úterý ...od 6:30 - 16:30 hod

v MŠ Dubí - ve středu ...od 6:45 - 8:30 hod

v MŠ Dříň - ve čtvrtek ...od 6:45 - 8:30 hod
_______________________________________

POKUD BY BYLA ZMĚNA, BUDEME VÁS INFORMOVAT


Upozornění pro rodiče:

Kdo nemůže zaplatit ve stanoveném termínu,
je třeba požádat o náhradní termín u ved.šk.stravovny:

tel: 724 805 486 


VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.   

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

    • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici v Kladně (tel.: 312 292 011)
    • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
    • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu: 724 810 106 nebo 725 191 367.

 

 

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Květoslava Šímová

ředitelka Mateřské školy Kladno, Vrapická 474

 

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

Vážení rodiče,

s ohledem na závažný epidemiologický stav, personální situaci a minimální počet dětí v kladenských mateřských školách Město souhlasí, ve smyslu §3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, s přerušením provozu všech mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem s účinností od středy 18. 3. 2020 do odvolání, s výjimkou následujících tří škol, které budou pracovat v režimu omezeného provozu:


Mateřská škola Kladno, R. Svobodové 2597
kontaktní osoby: Ivana Zemanová mob. 736 482 075,
                            Mgr. Šárka Vostarková mob. 602 297 946

Mateřská škola Kladno, Jaroslava Foglara 2343

kontaktní osoby: Lenka Šlesingerová mob. 723 891 205, 
                           PaedDr. Zuzana Holečková 736 768 769

Mateřská škola Kladno, Kořenského 380
kontaktní osoby: Radmila Neumanová mob. 775 265 545, 
                            Mgr. Ivana Bešťáková mob. 725 548 252


Tyto tři mateřské školy budou zajišťovat péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení či jiných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu.    

S pozdravem

Ing. Petr Smetana

Magistrát města Kladna
vedoucí oddělení školství

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno


AKTUALITY

Divadélko ve školce aj. akce

27.09.2019
" Krejčík hrdina "
- divadýlko ONDŘEJ

16.10.2019
Kouzelníci ve školce

11.11.2019
" Pohádka o pejskovi a kočičce "
- divadýlko HRAČKA


17.12.2019
" Pohádka o veselém vánočním stromečku "
- divadlo KOLOBĚŽKA

16.01.2020
" Cesta na sever "
- divadýlko ONDŘEJ

10.02.2020
" Pohádka o porouchaném robotovi "
- divadýlko KOLOBĚŽKA

03.03.2020
" Pohádka o Smolíčkovi "
- divadýlko HRAČKA

17.04.2020
" Mokrá pohádka "
- divadlo KOLOBĚŽKA

24.05.2020 - 29.05.2020
Školka v přírodě - SLAPY

19.06.2020
" Křížem krážem oceánem "
- divadýlko ONDŘEJ


Prázdniny

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29.10.2019 - 30.10.2019

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23.12.2019 - 3.1.2020

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
31.1.2020

JARNÍ PRÁZDNINY
9.3.2020 - 15.3.2020

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY -
9.4.2020
(10.-13.4. svátky)

HLAVNÍ PRÁZDNINY
1.7.- 31.8.2020

Zápisy

Zápis do ZŠ
14.-25.4.2020
Informace v AKTUALITÁCH stránek MŠ

Zápis do MŠ
6.5.-15.5.2020
bez osobní účasti

Výjimečně osobně v MŠ
11.5.- 13.5. (9-12 hod)
14.5. (7-18 hod)
15.5. (7-17 hod)

více na aktualitáchbude upřesněno

HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign