Programová nabídka Dříň

BAREVNÝ PODZIM


"Život v lese"
 
Stromy, keře a rostliny, plody lesa
Volně žijící zvířata a ptáci
Draci papíráci


Hlavní cíl:
Ochrana přírody a její význam pro náš život


Stromy, keře a rostliny, plody v lese a na mezi

- rozdělení stromů
- rozdíly mezi stromy a keři
- určování některých stromů, keřů a jejich plodů
- význam stromů pro náš život
- výrobky ze dřeva
- důležitost ochrany přírody
- malbou, kresbou aj. vystihnout podobu stromů, keřů

- přiřazování prvků 1-5 (1-10)
- orientace v prostoru, rovině
- pojmy nad, pod, před, za, atd.
- dramatizace pohádky
- vzbuzovat v dětech zájem o knihy
- podněcovat k soustředění při čtení a reprodukci slyšeného textu
- reakce na povel, pokyn, smluvené znamení
- chůze a běh v kruhu, udržení kruhu
- chůze v přírodním terénu se zdoláváním překážek
- určování prvního písmene ve slově
- zapamatování a přednes básně

Volně žijící zvířata 
- poznávání a pojmenovávání
- kde a jak žijí, jejich životní prostředí a způsob života
- odlet ptáků
- zimní spánek
- na základě obrazového materiálu i vlastní zkušenosti
- podporovat vyjadřování celou větou (především u dětí předškolních)
- kresbou, malbou vystihnout tvar těla a charakteristické znaky
- správná technika stříhání a lepení
- orientace v prostoru a rovině
- pohyb ve skupině dětí
- nápodoba pohybu zvířat

Draci papíráci
- znaky podzimu, podzimní činnosti, rozdíl mezi létem a podzimem
- poznávat plody (kaštany, jeřabiny, žaludy, houby aj.)
- jejich využití při pracovních činnostech
- vliv změn počasí na přírodu
- časový sled ročních období, názvy měsíců v roce a dnů v týdnu
- části oblečení a způsob oblékání s ohledem na počasí a roční období
- znalost barev, geometrické tvary, přiřazování k číselné řadě
- báseň a píseň s podzimní tématikou
- zpěv s oporou učitelky, zpívat rytmicky přesně, udržení tempa řeči
- souvislé vyjadřování
- vlastnosti barev, hravě zacházet s barvou, roztírat barvy
- správné držení těla (např. technika - obtiskování listů)
____________________________________________________

Jaké plníme cíle:

1. Dítě a jeho tělo
a) Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
b) Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

2. Dítě a jeho psychika
A) Jazyk a řeč
a) Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
b) Poznávat a vymýšlet jednoduchá homonyma, synonyma a antonyma
c) Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní (rozlišování a znalost některých tvarů, písmen a číslic), sledovat očima zleva doprava
d) Aktivně používat nová slova a ptát se na slova, kterým nerozumí

B) Pozorovací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie
a) Rozvíjet tvořivost myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření
b) Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
c) Přemýšlet a své myšlenky vyjádřit

C) Sebepojetí, city a vůle
a) Zachytit a vyjádřit své myšlenky různými formami
b) Zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je (dokázat i odmítnout v situacích, které to vyžadují), ale také porozumět tomu, že nikdo nemá právo uspokojovat své potřeby na úkor druhých
c) Těšit se ze společných činností a zážitků

3. Dítě a ten druhý
a) Oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví, vnímat, co si druhý přeje, či potřebuje
b) Účelně komunikovat, naslouchat, vyjednávat s ostatními, společně řešit problémy a úkoly

4. Dítě a společnost
a) Vytvářet základy estetického vztahu k přírodě, kultuře a umění
b) Spolupodílet se na přípravě společných zábav a slavností 

5. Dítě a svět
a) Diskutovat nad problémy, kladení otázek a hledání odpovědí

AKTUALITY

Akce v MŠ

9.září 2021 - dopoledne v 37.MŠ - DEN PRO DĚTI S KLAUNEM- představení + soutěže s odměnou -sponzoruje Rezidence Kladno s. r. o.

15.září 2021 - dopoledne v MŠ Dříň - DEN PEO DĚTI S KLAUNEM - představení + soutěže s odměnou -sponzoruje Rezidence Kladno s. r. o.

22.září 2021 - dopoledne v 8.MŠ - DEN PRO DĚTI S KLAUNEM - představení + soutěže s odměnou -sponzoruje Rezidence Kladno s. r. o.

27. října 2021 - LAMPIÓNOVÝ PRUVOD - všechny 3 školky, začátek v 18:00 u "Nové" školky v Dubí

12.listopadu 2021 - INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY , divadélko ONDŘEJ

5.ledna 2022 - Brémští cirkusanti - aneb recyklovaná pohádka - DIVADÉLKO ŠAPITÓ

3. března 2022 - Malenka - muzikál - DIVADÉLKO ONDŘEJŠKOLKA V PŘÍRODĚ - Slapy - 23.- 28.5. 2022

Prázdniny
pro školní rok 2021/22

Vánoční prázdniny : 23.prosinec 2021 - 2.leden 2022

Pololetní prázdniny: 14.únor - 20. únor 2022

Velikonoční prázdniny: 14. duben - 18.duben 2022

Hlavní prázdniny: 1.ČERVENEC - 31.SRPEN 2022

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: msdubi1@seznam.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 606 079 954
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: msdrin@seznam.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky, včeličky), 724 805 488 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: msdubi2@seznam.cz
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign