Třída C - Hříbátka

Bílá zima

Bílá zima
Ptáčci v zimě

Čtrnácti denní blok

Cílem tohoto projektu je rozvíjet zájem dětí o dané téma, podporovat jejích zvídavost a vést děti k péči o ptactvo v zimě.


Zaměření projektu

přiblížit tematiku života ptáků
četba a rekapitulace příběhu
umožnit dětem pozorovat ptáky na zahradě i v okolí mateřské školy
rozvíjet pozorovací schopnosti, zrakovou diferenciaci, paměť a rozlišování
rozvíjet schopnost rozlišování figury – se zaměřením na vyhledávání obrázků
   na pozadí

rozvíjet grafomotorické dovednosti
upřesňovat pravolevou orientaci
procvičit výslovnost a řeč
podporovat vzájemnou spolupráci a domluvu dětí
rozvíjet pohybovou obratnost
procvičit stříhání a nalepování
 
 
Realizace nabízených činností
Motivace
1. Lidové říkadlo v dialogu
Už je zima, už je mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod hrudu,
tam já zimu přebudu.
2. Povídáme si s dětmi o tom, kam všude se může ptáček v zimě schovat před mrazem a zimou.
Pozorujeme ptáky, kteří posedávají na keřích a na plotu. Načepýření kosi a kosice vypadají jako bambule z čepice. Mají načechrané peří a vypadají, jako by byli mnohem větší než v létě. Množství vzduchu kolem těla se načechráním peří zvětší, pták si drží teplo.
3. Vyprávění učitelky
Je mráz a oni mají na sobě jen to, co v létě. To my se oblékáme teple, chodíme zahalení v šále, čepici a rukavicích. Na nohou máme teplé zimní boty. Ale co ptáčci? Jak se mohou chránit? Hluboký sníh, námraza a zledovatělý povrch mohou znamenat pro ptáky nebezpečí. Čím mírnější zima, tím je to pro ně lepší.
4. Práce s obrázky, prohlížíme realistické kresby z atlasu, fotografie ptáčků: kos, stehlík, vrabec, straka, sýkorka, vrána.
5. Přemýšlíme a odpovídáme na otázky
Jsou všichni ptáčci stejní? Čím se liší? Jak rozeznáme sýkorku od vrabce a vrány? Který pták je celý černý se žlutým zobákem? Který pták je vpravo a který vlevo? Kolik ptáků sedí na stromě?
6. Rozvíjíme představivost i grafomotorické dovednosti
Nabídka
skupinová práce se Včeličkou – vyhledáváme obrázky ptáků na pozadí
ptáčkové poletují – nepřerušované čárání volnou rukou po celé ploše papíru
individuálně – vybarvujeme omalovánky
vyhledáváme stejné tvary písmen P, T, Á, C, I
Ve větvích keřů se schovávají ptáčci. Zkusíte je najít? Až si budete myslet, že jste ptáčka našli, obtáhněte jeho obrys tužkou a potom vymalujte barvami podle vzoru, který je na předloze. Můžete si pomáhat a radit si navzájem. Než začneme kreslit, uděláme si z palce, ukazováčku a prostředníčku ptačí zobáček, tak, aby se bříška prstů dotýkala. Zobáček můžeme otevírat i zavírat. Připravujeme děti na správné držení tužky.
7. Přečteme dětem povídku Františka Tenčíka O vrabečkovi, povídáme si o slyšeném, řešíme problémovou situaci.
Otázky
Kam přiletěli vrabci a na co si sedli? Kdo nasypal ptáčkům drobečky? Co dělali vrabečci na římse? Viděl Ivánek, co se stalo? Jak to bylo dál? Co hledal poslední vrabeček? Jak se zachoval Ivánek? Co udělal? Myslíte si, že to bylo správné?
8. Pohybová aktivita s cílem procvičit poskoky snožmo.
K motivaci je vhodná představa vrabce, poletujícího sem a tam a lehounce hopkajícího.
Základní postavení: stoj spojný, zapažit, lehké poskoky snožmo na místě i z místa v tempu čtvrťových not čimča – rára – čimča – rára – a běh v tempu osminových not čim, ča, rá, ra, čim, ča, rá, ra.
Pohybová hra  Na hlídače 
Cílem hry je procvičit poskoky v rytmu, rychle reagovat a rychle vyběhnout.
Popis hry
Vymezíme prostor pro hlídače, použijeme obruč anebo nakreslíme na podlahu kruh. Hlídač v kruhu sedí, má zavřené oči, předstírá spánek. Ostatní děti napodobují vrabce, poskakují okolo kruhu a říkají:
Hlídač usnul na lavici,
všichni vrabci na silnici.
V další části říkanky si sednou do dřepu, předstírají zobání zrní a říkají:
Až se zrní nazobáme,
na hlídače zavoláme:
Hlídači, vstávej!
Vtom hlídač vyskočí a honí děti. Děti v roli hlídače střídáme.
9. Sluchová hra Ptáčku, jak zpíváš?
Cílem hry je podle sluchu uhodnout, kdo zpíval.
Popis hry
Určené dítě (hadač) se vzdálí od ostatních dětí tak, aby nevidělo, koho učitelka určí ptáčkem. Děti sedí v sedu skrčmo snožném se sklopenou hlavou. Na pokyn učitelky vybrané dítě (ptáček) zazpívá a hadač hádá, kdo to byl. V roli hadače i ptáčka se děti vystřídají.
Při pobytu venku učíme děti rozlišovat stopy ptáků od jiných stop.
Výsledný poznatek je, že ptačí stopy poznáme podle otisků tří silně roztažených prstů.
10. Didaktická hra Kam letí ptáček?
Ke hře s jedním dítětem potřebujeme dva nakreslené a vystřižené ptáky a dvě papírové šipky. Hra je zaměřena na procvičování pojmů nahoře, dole, vlevo, vpravo.
Postup
Učitelka si ponechá šipku, dítě dostane vystřižený obrázek ptáka a podle toho, kam učitelka otočí šipku, musí dítě otočit obrázek. V dalším kole si učitelka s dítětem šipky a obrázek vymění.
Varianty
otočíme ptáka do nějakého směru a dítě odpoví, kam pták letí
dítě otáčí ptáka nebo šipku podle pokynů učitelky (nahoru, dolu, doleva, doprava)
podle toho, kam učitelka otočí první šipku, dítě otočí druhou
dvě děti mohou soutěžit, kdo správně nasměruje ptáka podle pokynu učitelky nebo podle šipky
11. Vytvoříme obrázek
Pomůcky: čtvrtky, pastelky, lepidlo, různé druhy semen
Popis činnosti
Děti si vystřihnou předkresleného ptáčka, dokreslí detaily, případně vybarví podle své fantazie. Z nastříhaných proužků sestaví a nalepí krmítko, do kterého nalepí několik zrníček semen i vystřiženého ptáčka. Hotové práce dětí vystavíme.
12. Zhotovíme krmítko
Návodů na zhotovení krmítka pro ptáky bývá mnoho. Nám se osvědčila koule, kterou si děti snadno zhotovily.
Pomůcky: krmná směs pro ptáky, sádlo, nastříhané provázky o délce 20 cm, květináč, petlahev,tácek
Postup
Do zakoupené směsi pro ptáky přidáme sádlo a hnětením vytvoříme směs, kterou nalijeme do květináče. Nakonec přidáme provázek na pověšení a zatlačíme ho do směsi. Při výrobě krmítka si děti navzájem pomáhají, podávají si pomůcky a pomáhají s upevňováním provázku. Hotová krmítka pověsíme na keře a stromy.

Naši ptáčci - znáte je ?

AKTUALITY

Divadélko ve školce aj. akce

21.9.2017
"Co medvědi nevědí"

27.9.
"Domek plný pohádek"

16.10.2017
"Povídejme si, děti"
muzikál v kině Hutník

8.11.2017
"Ptačí svatba"
- hudební pořad
paní Lídy Helligerové
z country skupiny Schovanky

14.11.2017
"Kouzelné představení 2"
Kellnerovi

7.12.2017
"Jak se v pekle kují pikle"

12.12.2017
"Hej, hej koleda"

7.2.2018
"Cirkus na kolečkách"

13.3.2018
"Doprava a ekologie"
velké modely aut

21.3.2018
"Šikulka"
- pásmo 3 pohádek

3.4.2018
"Na tom našem dvoře"

16.4.2018
" Pohádky kolem křižovatky"

20.6.2018
"Šel zahradník do zahrady"

Prázdniny

Vánoční prázdniny

23.12.2017 - 2.1.2018

Zápisy:

Zápisy do kladenských
základních škol
se budou konat:

v pátek 20.4.2018
od 14:00 - 18:00
a
v sobotu 21.4.2018
od 9:00 - 12:00
_____________________

Zápisy do mateřských škol
zřizovaných městem Kladnem
proběhnou ve dnech:

ve čtvrtek 10.5.2018
od 7:00 - 18:00
a
v pátek 11.5.2018
od 7:00 - 17:00

Jméno:
Heslo:
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign