Básničky a písničky Dříň

Mokrá hádanka
Je ve sněhu, v ledu bude,
potřebná je vždy a všude.
Zažene žízeň, ruce umyje,
po bouřce ji duha vypije.
Padá rovnou z nebíčka,
radost má z ní rybička.
Plní břehy potůčků,
doma teče z kohoutku.
Co je to?

Červen
Červen je čas na výlety,
jdeme na hrad mnohaletý.
V lese voní jahody,
zvou nás k sobě na hody.

Žabák
Kvak, kvak, kvak,
žabák do tůně spad.
Žabka za ním skočila,
šatičky si smočila.

Motýl
Poletuje motýl tiše,
křidýlka má jako z plyše.
Dosedne na kytičku,
odpočívá chviličku,
pak poletí zase dál,
jako by se dětí bál.
Mám dvě očka na koukání,
a dvě ouška k poslouchání,
dvě nožičky na běhání,
dvě ručičky na mazlení.

Levá ruka, pravá ruka, 
do dlaně ti prstím ťuká. 
Pěsti, lokty, ramena, 
hlava, břicho, kolena.
Čelo, brada, nos,
Honza chodí bos.

Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček,
ví to celá obora.
O půlnoci zavolali mravenčího doktora,
doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis.
Třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.
Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál.
Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil: "Neplakej!
Pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej!"
Pofoukal mu na ramínko,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele!
Dárek k svátku
Starost velkou dneska mám,
co ti, mámo, co ti dám?
Máš dnes svátek,maminko,
zaraduj se malinko.
Všechno, co ti slibuji,
k svátku tobě daruji.
Slibuji ti poslušnost
tobě, mámo pro radost.


Kdo to letí na koštěti?

Na koštěti, děti, letí ježibaba sivé pleti.
Těžký plášť má samé nitě, pohled, který vyděsí tě.
Na nose dvě bradavice...
Je to prostě krassavice.
Letí nízko nad tratí, neboť trpí závratí.
Na mýtinu už se blíží, nepřistane bez potíží.
Jako hruška na zem sletí.
Křach! A už je po koštěti.
Kup si auťák, babice! Od čeho jsou silnice!Čáry máry kouzlení,
ať se ta věc promění.
Co to je, kdo to ví,
ten ať rychle odpoví.
Slepička a vajíčko
Točí se vajíčko,
točí se, točí,
chyť si ho slepičko,
chyťsi ho, kočí.
Točí se vajíčko,
točí se, točí.
Dívej se maminčko,
na klín ti skočí.

HODY, HODY
Hody, hody, přinášíme,

sukýnky vám vyprášíme.
Na pomlázku mašlička,
do košíčku vajíčka.
Vajíčko: František Hrubín

Slepice, slepičko,
snes mámě vajíčko!
Snesu, až k snídani
dostanu zobání.

A kampak, slepičko,
schováš to vajíčko?

Ve slámě, v jeteli,
hledejte je –
kdybyste viděli,
jak se směje!


Řehtačka: Petr Novák

Dnes nám zvony ze všech věží
odletěly do Říma.
Kdo nevěří, ať tam běží.
Slet zvonů už začíná.

Čím teď u nás bez těch zvonů
odzvoníme poledne?
Odzvoníme. Věřte tomu.
Ruce máme dovedné.

Roztočíme o poledni
řehtačky a klapače.
A ti kluci neposední,
ti je umí roztáčet!

Běží tetka ze stavení,
že ten rámus nesnese.
Že to není k vydržení.
Zvony, honem vraťte se!Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Za kamny v koutku na vrbovém proutku,
proutek se ohýbá, vajíčko se kolíbá,
proutek se zláme, slepička z něj spadne.
Vajíčko se odkulí do strejčkovy stodoly,
vajíčko křáp, slepička kdák,
panímámo, máte mi to dát!Zajíčkova koleda: Josef Kožíšek

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesu kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já řekl: ,,Ne, ne, ne!"

Na dvorečku za potokem
má já strýce králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
dojdu-li tam bez nehody,
dám mu kopu vajíček.

Jaro

Milé jaro kde jsi?
Vidět nikde nejsi.
Sněženka nám vykvetla,
paní Zima utekla.Čáry,máry
Jaro kýchlo jednou-dvakrát
a procitlo ze spánku:
čáry,máry, ať jsem vánek
pod křidélky skřivánků.

Slunce
Slunce volá na Sněženku,
podívej se, jak je venku!
Slunce volá do oken,
děti,halo pojďte ven.

Tulipán
Jak tu stojí, jak tu kvete:
"Honem si ho prohlédněte!"
Tuze pyšný pán,
ten pan Tulipán.


Co máš dělat na červenou

Co máš dělat na červenou,
když se kole auta ženou?

Na chodníku klidně stát,
do silnice nevbíhat!

A když svítí zelená,
co to děti znamená?

Malí jako velicí
rychle přejdou silnici!
Perníková chaloupka
F. Hrubín
Odkud ten náš holub letí?
Letím z lesa, milé děti,
vrků, vrků, vrků.
Cos tam viděl, holoubku?
Perníkovou chaloupku
u černého smrku.
Viděls také Mařenku?
Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji s Jeníkem,
krmili se perníkem.
A když z okna na zahradu
vystrčila baba bradu,
nebáli se, holoubku?
Kdepak!
Zamkli chaloupku na cukrový klíč
a už byli pryč! 
 
Hrajeme si s knížkami
Dobré ráno, kamarádi,
knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství,
kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlípohádky
s nádhernými obrázky,
ale také básničky,
říkadla a písničky.

Abeceda
Abeceda to nic není,
kdo by se jí kluci bál?
Já vás vezmu do učení,
á, bé, cé, dé a tak dál.
Z písmenek se složí slova,
z vět se složí celý svět.
Ten, kdo umí abecedu,
bude všemu rozumět.


Koblížek
Kam se koulíš, koblížku?
Jestli jsi ten pohádkový,
dej si pozor na lišku!
Au, au, to to bolí,
kdo by myslel na lišku!
Spěchám k panu doktorovi, 
spálil jsem se na bříšku!
Na hlídače
Hlídač usnul na lavici,
všichni vrabci na silnici.
Až se zrní nazobáme,
na hlídače zavoláme:
"Hlídači, vstávej!"
 
V zahrádce na hrušce sedává kos,
má černý kabátek a žlutý nos.

Už je zima, už je mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám se já pod hrudu,
a tam zimu přebudu.


Na Tři krále

Na Tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.

Šlapy, šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.

Ťuky, ťuky, už tu jsou,
štěstí, zdraví vinšujou.

Vánoce jsou v předsíni – říkadlo s pohybem

Vánoce jsou v předsíni, (úkroky vpravo)
mráz jehličí ojíní. (úkroky vlevo)
Vločka volá na vločku, (rozevřít dlaně před ústa)
cítí vonět vánočku. (chytit se za nosíky)

Ježíšek jde s dárečky, (chůze na místě)
už ho studí palečky. (ukázat palce na rukou)
Než ty dárky nadělí, (do podřepu, ruce na zem)
stoupneme si pod jmelí. (stoj se vzpažením)

Mamince i taťkovi (ukázat prstem vpravo,vlevo)
naše pusa napoví, (ukazováček před ústa)
že je máme najraděj, (obejmout tělo rukama)
víc než dárků habaděj. (tleskání v rytmu)

Tenhle drak

Tenhle drak má sedm hlav,
Pořád je z nich celý paf..
Hlava s hlavou se mu hádá,
co by která právě ráda.

První hlava chce číst knihy,
Druhá spěchá na dostihy,
Třetí zpívá tralala,
Čtvrtá by zas ráda spala,
Pátá už se vidí v kině,
Šestá touží po zmrzlině,
Sedmá hlava z toho chřadne.

Dohodnou se – nebo snad ne?
Každopádně, tak či tak, není snadné býti drak!


Nebe plné draků
Místo slunce, místo mraků
je dnes nebe plné draků.
První, druhá, vedle třetí
smutným nebem radost letí.

Zajíc I. (s pohybem)

My jsme malí ušáci,
(uši-vztyčíme ukazováčky
a přiložíme je těsně k hlavě)


nemáme nic na práci.
(kroutíme hlavou z L do P)


Trénujeme běh a skoky,
(náznak běhu a skoku)

 
přes pařezy, přes potoky.

Učíme se kotouly,
(rukama náznak motání)


nekoukáme na bouli.
(dlaň položíme na čelo)

 
 
Zajíc II.

Koulím, koulím kuličku, 
pak k ní přidám čepičku,
dole malou kuličku.
A počkám chviličku.

Co ti chybí, neposlucho?
Jedno ucho, druhé ucho.
Zajíc sedí v trávě,
asi snídá právě.


Pavouček
Souká, souká pavouk sítě,
souká,
souká celkem hbitě.

Musí si dnes pospíšit,
aby hodně mušek chyt.
Moucha bzučí bzí, bzí, bzí,
mě ten pavouk nechytí.
Letí, letí, nekouká,
už se v síti třepotá!
Pavouk souká, souká síť,
dneska hodně mušek chyt.
Najedl se dosyta, všechny mouchy pochytal.
Co se děje na dubu
Včera ráno na dubu
řekl žalud žaludu:
"Já už tady nebudu!
Spustím se a spadnu dolů,
zavrtám se do země,
budu spát a odpočívat,
bude mi tam příjemně!"

Zeleninová polívčička
Šeptá brambor fazolce:
"Sejdeme se v polévce!"
Volá mrkev na papričku:
"Nejlépe je na chlebíčku!"
A kedluben hrášku šušká:
"Pohladíme dětem bříška!"

Čisté ručičky

To jsou prsty, to jsou dlaně,
mýdlo s vodou patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo,
a po jídle zase mýdlo.

Větře, větříčku

Větře, větříčku,
zafoukej trošičku.
Horko není k vydržení,
Potřebuji osvěžení!Dobrý den

Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Ruce máme na tleskání,
nohy máme na dupání.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.

AKTUALITY

Divadélko ve školce aj. akce

Středa 21.9.2016
"Kouzelné představení"
- kouzelnické vystoupení
manželů Kellnerových

Úterý 11.10.2016
"Písničky s kytarou"
- p.Zábranský

Úterý 15.11.2016
"Houbařská pohádka"
- Divadélko Koloběžka

Čtvrtek 8.12.2016
"Anička a Nebešťánek"
Planetárium Praha

Čtvrtek 22.12.2016
"Vánoční koncert"

Úterý 24.1.2017
"Rodinka Palečkovic aneb,
jak vyzrát na bacily!"
- veselá výchovná pohádka
- Divadélko Koloběžka

"Beseda v dětské knihovně"
- v pátek 3.3. - 37.MŠ Hříbata
- v úterý 7.3. - 8.MŠ
- v pátek 10.3. - 37.MŠ Medv.
- v úterý 14.3. - 9.MŠ

Úterý 21.3.2017
Hasiči Kladno - návštěva hasičské zbrojnice
- 37.MŠ - medvíďata

Pátek 24.3.2017
Hasiči Kladno - návštěva hasičské zbrojnice
- 37.MŠ - koťátka + hříbátka

Středa 29.3.2017
"RC modely aut"
- zábavná beseda s předváděním

Čtvrtek 30.3.2017
Hasiči Kladno - návštěva hasičské zbrojnice
- 8.MŠ

Středa 5.4.2017
"Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce"
- pohádka o popletených Velikonocích
- Divadélko Koloběžka

Čtvrtek 6.4.2017
Fotografování - tablo
37.MŠ + MŠ Dříň

Čtvrtek 20.4.2017
Hasiči Kladno - návštěva hasičské zbrojnice
- 9.MŠ

Úterý 6.6.2017
"Jak šli indiáni za sluncem"
- naučte se indiánský tanec slunce!
- Divadélko Koloběžka
___________________

Prázdniny

Letní prázdniny:

3.7. - 1.9.2017

Prázdninový provoz bude
v Nové školce:
(nám.Fr.Rosenbauma 622)
3.7. - 14.7.2017


Rodiče, kteří budou potřebovat
umístit své děti o prázdninách
do mateřské školy,
je mohou přihlásit
do poloviny května 2017,
dle možnosti volných míst
i později.
Přihlášky obdrží od p.učitelek
v našich školkách MŠ.


Zastupující MŠ pro naši MŠ
v době jejího uzavření jsou:

17.7. - 28.7.2017
31.MŠ Kladno, Svojsíkova 371


31.7. - 11.8.2017
38.MŠ Kladno, Bulharská 2331


14.8. - 25.8.2016
MŠ Kladno, J.Hory 1801


28.8. - 1.9.2017
Každá školka, zajišťuje
v době přípravného týdne
omezený provoz sama.
__________________

Školní rok 2017-18

bude začínat 4.září 2017
____________________

Zápisy:

Zápis do ZŠ na šk.rok 2017/18

pátek 21.4.2017
od 14:00 - 18:00 hod

sobota 22.4.2017
od 9:00 - 12:00 hod
_________________________

Zápis do MŠ na šk.rok 2017/18

čtvrtek 11.5.2017
od 7:00 - 18:00 hod

pátek 12.5.2017
od 7:00 - 17:00 hod

Jméno:
Heslo:
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign